Aanleg Maasvlakte 2

Maasvlakte | 27-02-2011 17:14

Maasvlakte 2 is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de haven Rotterdam. Inspelend op de vraag naar terreinen heeft de haven zich steeds verder uitgebreid. Zo is in het midden van de vorige eeuw de Botlek aangelegd. In de jaren zestig kwam het  Europoort gebied en in de jaren zeventig de huidige Maasvlakte 1.


Geschiedenis Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven was tussen 1962 en 2003 de grootste haven ter wereld. In 2003 verloor Rotterdam deze positie en werd Rotterdam door de havens van Shanghai en Singapore verdrongen naar een derde plaats. Over een tweede Maasvlakte werd al aan het eind van de20e eeuw gesproken. Een uitbreidingsgebied ten westen van de huidige Maasvlakte dat voornamelijk bedoeld was voor containeroverslag zou de haven in één klap weer op de kaart moeten zetten. Waardoor het haar concurrentiepositie kon verbeteren.

De verwachting is dat de haven van Rotterdam binnen een aantal jaar vol is. In het bestaande haven- en industriegebied is dan geen plaats meer voor nieuwe grootschalige activiteiten. Door in de Noordzee nieuw land te creëren kan de haven zich verder ontwikkelen.

De Maasvlakte 1 is in de jaren zeventig aangelegd. In 1973 meerden de eerste schepen af. De Maasvlakte is gebouwd door het leggen van een ringdijk waarbinnen zand uit de Noordzee werd opgespoten. Dit vormt nu de bodem van de Maasvlakte. In het zand zitten nog veel fossielen. Het gebied is daarom erg populair bij fossielenzoekers. Een aantal van deze fosielen zijn terug te vinden in Futureland (Informatie centrum Maasvlakte 2)

 

Goedkeuring Maasvlakte 2

In 2004 is de goedkeuring gegeven voor de aanleg van de Maasvlakte 2 die verder in de Noordzee komt te liggen.

 

Maasvlakte 2

 Het nieuwe havengebied wordt in fase aangelegd. Na de aanleg van de buitencontour worden de bedrijfsterreinen opgespoten, maar alleen als het terrein verhuurd is. Begin 2008 is al ongeveer 40% van Maasvlakte 2 verhuurd. Naar verwachting is Maasvlakte 2 rond 2013 volledig aangelegd en in gebruik genomen. Maasvlakte 2 krijgt een diepgang van 20 meter. De haven is hierdoor bereikbaar voor de nieuwste generatie grote containerschepen.

 

Gevolgen van de Aanleg

Het aanleggen van een nieuw stuk land in zee heeft gevolgen voor stromingen en golven. Voor het optimale ontwerp van Maasvlakte 2 is daarom veel onderzoek gedaan, met schaalmodellen, geavanceerde rekenprogramma’s en simulatoren. Na verschillende varianten onderzocht te hebben is uiteindelijk gekozen voor de zogenaamde doorsteekvariant. Dit is het meest milieuvriendelijk ontwerp voor de landaanwinning. Schepen bereiken Maasvlakte 2 via de Yangtzehaven op de bestaande Maasvlakte. Deze havenbekken wordt hiervoor tot 600 meter verbreed, tot 20 meter verdiept en doorgetrokken.

Daar waar container- en distributieactiviteiten komen is de terreinhoogte 5 meter boven NAP. Deze hoogte, gecombineerd met de hoge en robuuste zeewering is volgens berekeningen voldoende om het terrein ook onder ongunstige weersomstandigheden droog te houden (met een overschrijdingskans van 1 op 10.000 jaar). De weg langs de binnenzijde van de zeewering komt op 5,5 meter boven NAP. In de berekeningen is rekening gehouden met de verwachte zeespiegelstijging voor de komende vijftig jaar.Tot slot nog wat leuke cijfertjes van wat er allemaal bij de aanleg komt kijken.

In totaal zal er 12 km kade aangelegd zijn, capaciteit voor ruim 16 miljoen containers, die dan weer over 15,5 km spoor, of  18 km 2x2 rijstroken kunnen worden vervoerd. Er zal uiteindelijk voor het hele project 325 miljoen m³ zand nodig zijn. Er zal 8 km strand en duinen aangelegd worden, en 4 km dijken. De diepgang in de haven zal op z'n diepst 20 meter zijn, en op het breedste punt 600 meter.Foto'sLocatie