Samen slagvaardig Marinedagen 2012

Den helder | 08-07-2012 13:37

dit weekend werden de deuren geopend voor publiek bij de Marine in den Helder, tijdens de Marinedagen. Zoals voorgaande jaren hebben deze dagen ook een thema. Dit jaar was het thema "Samen slagvaardig"


Samen werken is bij de marine de norm. Vloot en mariniers zetten zicht samen in voor veiligheid op en vanuit zee. Ver weg, maar ook dicht bij huis. De Marine werkt nauw samen met civiele autoriteiten, andere departementen en de overige krijgsmachtdelen. Het samen oefenen en samen opereren met andere marines draagt bij aan het onderlinge vertrouwen en wederzijds begrip. Tijdens de Marinedagen toont de marine met haar partners het belang van de samenwerking.

 

 

Anders dan voorgaande jaren is dat het publiekterrein groter is dan voorgaande jaren. En het terrein is opgesplitst in vier clusters.

 

Nationale taken: hier stonden de Korps marine brandweer, de koninklijke Marechaussee, de nederlands kustwacht, defensie duikgroep, unit interventie mariniers, de explosieve opruimingsdienst. De antiterreureenheid van hetr Korps Mariniers is verandwoordelijke voor de terreurbestrijding in Nederland. Deze eenheid werkt nauw samen met andere instanties zoals de Koninklijke Marechaussee, de dienst speciale interventies en ministerie van justitie. De antiterreureenheid gaf een demonstratie van het bestormen van een gebouw vanuit het water en vanaf land.

 

Internationale missies: hierin werken de Marine en haar partners samen voor een internationaal belang. Zei werken samen met internationale bondgenoten, civiele autoriteiten en overige krijgsmacht onderdelen. zei zorgen voor vrede en veilligheid waar ook ter wereld. Hier konden de nederlandse marine vaartuigen bezocht worden maar ook internationale, zoals uit Engeland, Duitsland en Rusland. 

 

Kennis en innovatie: Het operationeel inzetbaar houden de vloot vereist een gedegen kennis. Hier liet men zien hoe de samenwerking gaat tussen opleidingsinstituten en bedrijven voor ontwikeling en verbetering van materiaal.

 

Maritieme instandhouding en ondersteuning: Om veiligheid op en vanuit zee te waarborgen werkt de konlinklijke marine met modern, robuust, veilig en hoogwaardig materieel.Foto's
Video

Locatie