Onderzoek naar vrijgekomen asbest woningen Fruitlaan

Rotterdam | 30-11-2011 23:22

Na een melding van een bewoner is woensdagavond een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in portieken van een wooncomplex aan de Fruitlaan

 


Bij metingen werd inderdaad een kleine hoeveelheid van de stof aangetroffen. Deskundigen verwachten door de korte blootstelling aan de geringe hoeveelheid van de stof geen gezondheidsklachten bij bewoners.

 

Bij werkzaamheden die vanaf zaterdag plaatsvonden in de negen portieken van het complex, werden asbesthoudende platen verwijderd om bij de mechanische ventilatie te komen. Daarbij raakten enkele platen beschadigd, waardoor asbest kon vrijkomen. Omdat dit type plaat naast de andere bestanddelen slechts een geringe hoeveelheid asbest bevat, is de verwachting dat het niet gaat om grote hoeveelheden.

 

Omdat er bij de verbouwing ook brokstukjes zijn vrijgekomen, die eventueel door bewoners mee naar binnen zijn gelopen, verricht het asbestbedrijf ook testen van de deurmatten van alle 75 woningen die het complex telt. Daarnaast vindt al tijdens de metingen een uitgebreide reiniging van alle portieken plaats.

 

Asbest is een potentieel gevaarlijke stof, die echter pas bij veelvuldige inademing over een langere periode schadelijk is. Desondanks wordt bewoners aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, om te voorkomen dat deeltjes alsnog worden verspreid.

 

Naar verwachting zijn de schoonmaakwerkzaamheden en metingen donderdagochtend afgerond. De resultaten van de metingen worden in loop van de dag met de bewoners gedeeld.

 

Mensen die vragen hebben over gezondheidskwesties kunnen vanaf donderdagochtend 9.00 terecht bij de GGD via telefoonnummer 010-4339966Foto'sLocatie